Op al onze werkzaamheden zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing. Met betrekking tot de voorwaarden is steeds de laatst gedeponeerde versie van toepassing.